“ฮ่องกง” คว้าอันดับ 1 อายุยืนที่สุดในโลก ไทยรั้งอันดับ 45

“ฮ่องกง” คว้าอันดับ 1 อายุยืนที่สุดในโลก ไทยรั้งอันดับ 45
จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่ประชากรมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกโดย   Life Expectancy of the World Population ของ Worldometer จำนวน 201 ประเทศ พบว่า 3 อันดับแรกล้วนเป็นประเทศในเอเชีย 

โดยฮ่องกงเป็นประเทศที่ประชากรทั้งหญิงและชายมีค่าเฉลี่ยอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่ 85.83 ปี ตามด้วยมาเก๊า (85.51 ปี) และญี่ปุ่น (84.95 ปี) ตามลำดับ

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ชาวฮ่องกงมีอายุยืนยาวคาดว่าเป็นเพราะการออกกำลังกายด้วยการรำไท้เก๊ก ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี รวมทั้งวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ที่จะเน้นเป็นประเภทนึ่งและยังนิยมการดื่มชาอีกด้วย

ขณะที่ การจัดอันดับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สิงคโปร์ มีประชากรที่มีค่าเฉลี่ยอายุยืนยาวที่สุด และเป็นอันดับ 5 ของโลกที่ 84.27 ปี 

ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาค และอันดับที่ 45 ของโลก ด้วยอายุขัยเฉลี่ยที่ 79.91 ปี โดยมีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่ถูกจัดอยู่ใน 50 อันดับแรก

ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอายุยืนน้อยที่สุดจากการสำรวจ คือ Chad (ชาด) ประเทศในแอฟริกากลาง มีอายุเฉลี่ย 53.68 ปี, ตามมาด้วย Nigeria (ไนจีเรีย) อายุเฉลี่ย 53.87 ปี และ Lesotho (เลโซโท) อายุเฉลี่ย 54.91 ปี 

สำหรับ ประเทศชาด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของแอฟริกา พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นทะเลทราย ไม่มีทางออกสู่ทะเล  มีทองคำและยูเรเนียมมาก และเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้ง สาธารณสุขยังล้าหลัง

ที่มา :
https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/
AEC Connect
ติดต่อโฆษณา!