เตือน ! มนุษย์เงินเดือน ยื่นภาษีออนไลน์วันสุดท้ายได้ถึง 9 เม.ย. นี้

เตือน ! มนุษย์เงินเดือน ยื่นภาษีออนไลน์วันสุดท้ายได้ถึง 9 เม.ย. นี้20240316-a-01.jpg


กรมสรรพากร แจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา 
ภ.ง.ด.90/91 ของปีภาษี 2566 ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 หรือผู้ที่ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตจะได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567

ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีบริการส่งจดหมายแจ้งเตือนบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ในปี พ.ศ. 2566 ในลักษณะ Pre-Warning Letter เพื่อให้ทราบหน้าที่ทางภาษีให้ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการลดภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีอากร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบ หรือยื่นแบบไม่ถูกต้อง  กรมสรรพากรจะดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียภาษีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ กรมสรรพากรเตือนว่า ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ เพื่อติดตามการชำระภาษี ตรวจสอบข้อมูลรายได้หรือส่งลิงก์แอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ชำระภาษีใดๆ ทั้งสิ้น 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

▪️ เกณฑ์ของผู้ที่ต้องยื่นภาษีประจำปี 2566
สำหรับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินได้พึงประเมินมาตรา 40)

1. บุคคลที่ได้รับค่าจ้างงานเป็นเงินเดือน ที่มีเงินได้มากกว่า 120,000 บาท ต่อปี

2. บุคคลที่ได้รับค่าจ้างจากงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน และมีเงินได้มากกว่า 60,000 บาทต่อปี เช่น 

- ฟรีแลนซ์ หรือ ค่านายหน้า
- ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิบัตร
- ดอกเบี้ย เงินปันผลจากหุ้น กำไรจากคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าวิชาชีพอิสระ
- ค่ารับเหมา หรือ จ้างทำของ ทั้งค่าแรงและค่าของ
เงินอื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายสินค้า - บริการออนไลน์ ร้านค้าตลาดนัด, ยูทูบเบอร์ (Youtuber), นักแสดง, Influencerติดต่อโฆษณา!