อากาศร้อนประเทศไทยทะลุ 50 องศา อยู่ในระดับอันตราย !

อากาศร้อนประเทศไทยทะลุ 50 องศา อยู่ในระดับอันตราย ! กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อน หรือ Heat Index ในช่วงฤดูร้อนนี้จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียส โดยแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดระดับอากาศจะไม่เท่ากัน  

โดยในวันนี้ (6 มี.ค. 67) คาดหมายจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาค ได้แก่

▪️ ภาคเหนือ: จ.ตาก 39.6 องศาเซลเซียส อยู่ใน ระดับเตือนภัย

▪️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.บุรีรัมย์ 39.4 องศาเซลเซียส อยู่ใน ระดับเตือนภัย

▪️ ภาคกลาง: กรุงเทพฯ 48.1 องศาเซลเซียส อยู่ใน ระดับอันตราย

▪️ ภาคตะวันออก: จ.ชลบุรี 51.4 องศาเซลเซียส อยู่ใน ระดับอันตราย

▪️ ภาคใต้: จ.ภูเก็ต 48.3 องศาเซลเซียส อยู่ใน ระดับอันตราย

โดยที่จังหวัดชลบุรี อากาศร้อนทะลุ 50 องศา อยู่ในระดับอันตราย


ทั้งนี้ ค่าดัชนีความร้อนระดับเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. ระดับ “เฝ้าระวัง” ค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 27.0 - 32.9 องศาเซลเซียส 
ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการเบื้องต้น เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ปวดเมื่อยตามร่างกาย นำไปสู่การเกิดตะคริวจากความร้อนได้

2. ระดับ “เตือนภัย” ค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 33.0 - 41.9 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเพลียแดด (Heat exhaustion) และเป็นตะคริวจากความร้อนได้ และอาจส่งผลให้เกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke)

3. ระดับ “อันตราย” ค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่ 42.0 - 51.9 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เป็นตะคริวจากความร้อน และเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน (Heat exhaustion) และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke) ได้ หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง

4. ระดับ “อันตรายมาก” ค่าดัชนีความร้อนมากกว่าหรือเท่ากับ 52 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานต่อเนื่อง มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke)


ติดต่อโฆษณา!