28 กุมภาพันธ์ 2567
331

กรุงเทพประกันชีวิต ออกแบบประกันเพื่อการศึกษาลูก เริ่มต้น 200 บาท/เดือน

กรุงเทพประกันชีวิต ออกแบบประกันเพื่อการศึกษาลูก เริ่มต้น 200 บาท/เดือน
20240228-e-01.jpg


ปัจจุบันค่าเล่าเรียนของลูกสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ขณะที่โรคร้าย และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด สร้างความกังวลด้านความมั่นคงด้านการเงินให้กับครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่กำลังสร้างตัว มีภาระค่าใช้จ่าย บ้าน รถ และมีลูกอยู่ในวัยเรียน 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนมีการปรับตัวสูงขึ้น จากการสำรวจข้อมูลค่าเทอมในเว็บไซต์ของโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ปี 2566 พบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาระดับต่างๆ  อยู่ที่

▪️ ชั้นอนุบาล อายุ 4 – 6 ปี จะอยู่ระหว่าง 24,000 – 530,000 บาท/ปี

▪️ ชั้นประถม อายุ 7 – 12 ปี จะอยู่ระหว่าง 26,000 – 668,000 บาท/ปี

▪️ ชั้นมัธยม อายุ 13 – 18 ปี จะอยู่ระหว่าง 30,000 – 765,000 บาท/ปี และ

▪️ ระดับชั้นปริญญา อายุ 19 – 22 ปี จะอยู่ระหว่าง 26,000 – 1,000,000 บาท/ปี

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ได้ออกประกันสะสมทรัพย์ใหม่ “กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์” รับประกัน ตั้งแต่อายุแรกเกิด – อายุ 14 ปี มีแบบประกันให้เลือกถึง 3 แบบ ประกอบด้วย

👉 กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 15/9 ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี คุ้มครอง 15 ปี เมื่ออยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 115% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง

👉 กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 18/12 ชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี คุ้มครอง 18 ปี เมื่ออยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง และ

👉 กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ 21/15 ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครอง 21 ปี เมื่ออยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 121% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง 

ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่เริ่มต้นเพียง 200 บาทต่อเดือน พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มเติม อาทิ 

▪️ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยรายเดือนต่อครั้งที่เข้ารักษา 

▪️ ความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรงในเด็ก ได้แก่ โรคไข้รูห์มาติก ที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิ ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคน้ำไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย รับเงิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

▪️ เพิ่มความคุ้มครองให้กรณีพ่อหรือแม่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รับเงินทันที 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยลูกจะยังคงได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญาติดต่อโฆษณา!