27 กุมภาพันธ์ 2567
176

เมื่อ “TCAS” ไม่จำกัดสิทธิ์ ยื่นพอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายที่ เป็นสิทธิ์หรือกั๊กที่คนอื่น

เมื่อ “TCAS” ไม่จำกัดสิทธิ์ ยื่นพอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายที่ เป็นสิทธิ์หรือกั๊กที่คนอื่น
ชาวโซเชียลพากันชื่นชมในความเก่งของน้อง โอโม่ ฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย นักเรียนโรงเรียนสกลราช จ.สกลนคร  ยื่น Portfolio (พอร์ตฟอลิโอ) ใน TCAS รอบที่ 1 พบว่าติด 15 สาขา 9 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีโอกาสคัดเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนได้มากที่สุด

ในทางกลับกันก็มีบางคนถามถึงสิทธิ์ดังกล่าว เป็นการกั๊กที่เรียนเพื่อนหรือทำให้คนอื่นเสียโอกาสหรือไม่ เพราะบางคณะรับเพียงตัวจริงไม่มีสำรอง หากคนเก่งคว้าสิทธิ์นั้นไปก่อน แต่อาจสละสิทธิ์ภายหลัง ทำให้เสียที่นั่งอย่างน่าเสียดาย

ปัจจุบันระบบการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถยื่น Portfolio (พอร์ตโฟลิโอ ) ในระบบ #TCAS รอบที่ 1 เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าเรียนต่อระบบอุดมศึกษา ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2561 

TCAS หรือชื่อเต็ม Thai University Central Admission System คือ ระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักการ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อความเสมอภาคในการคัดเลือก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในสอบโดยใช้ข้อสอบกลางในการยื่นใช้คะแนนตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบของ TCAS

สำนักติวเตอร์ชื่อดัง Chula Tutor ระบุว่าการคัดเลือกของ TCAS จะมีด้วยกันทั้งหมด 5 รอบ โดยจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ได้เป็นการรับทั่วไป แต่จะดูผลงานและความสามารถเป็นหลัก ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง

ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนธันวาคม – มกราคม


รอบที่ 2 สมัครโควตา (Quota) แบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดและสามารถจัดสอบเองได้เลย หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง เช่น 9วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Direct Admission) เป็นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยที่ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการเลือกอันดับ

ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนเมษายน – พฤษภาคม


รอบที่ 4 การรับแบบ Admission เป็นการใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ Admission ปีที่ผ่านๆมา โดยใช้ทั้งคะแนน GPAX, O-NET, GAT/PAT หรือคะแนนอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยมีการเลือกลำดับ

ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน


รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดขึ้นเองหรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.

ช่วงที่เปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน


สำหรับรอบยื่นพอร์ต (Portfolio) รอบนี้เป็นการยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน และเกรดเฉลี่ย (GPAX)โดยใช้เกรดเฉลี่ยช่วงม.4 - 5 หรือคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น ๆ ซึ่งทางคณะ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง รูปแบบของ Portfolio เอง 

รอบ Portfolio นักเรียนสามารถยื่นไปได้หลายมหาวิทยาลัย ไม่จำกัด เพราะเป็นการเปิดรับที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรืออาจจะไปสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง 

การสมัคร TCAS รอบแรก Portfolio  เป็นสิทธิ์ของทั้งนักเรียนยื่นพอร์ต และมหาวิทยาลัยในการเปิดรับ แต่บางครั้ง นักเรียนที่เก่งมีความสามารถ คุณสมบัติตรงกับโครงการต่าง ๆ ควรจะค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากประกอบอาชีพอะไร ? เพราะบางคณะ บางโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับอาจจะไม่มีอันดับสำรองเพื่อไว้ 

สุดท้าย น้องโอโม่ เปิดเผยผ่านสื่อ ตัดสินใจเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิจารณาในปัจจัยต่าง ๆ และความชอบส่วนตัว และตั้งใจจะเป็นเภสัชกร 


ที่มา : ChulaTutor,  BangkokBoznews, สยามนิวส์
ติดต่อโฆษณา!