26 กุมภาพันธ์ 2567
274

รู้จัก..ประกันคุ้มครองโรคจากฝุ่น PM 2.5 ป่วยได้เงินชดเชยปลอบขวัญ 1 แสน

รู้จัก..ประกันคุ้มครองโรคจากฝุ่น PM 2.5  ป่วยได้เงินชดเชยปลอบขวัญ 1 แสน รู้จัก “ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5” ที่ชูจุดเด่นมี “ค่ารักษา - ค่าชดเชยรายวัน - เงินปลอบขวัญ 1 แสนบาท” คุ้มครองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ - โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคถุงลมโป่งพอง - โรคตาแดง - มะเร็งปอด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อปี จำกัด 1 คน ซื้อได้ 1 ฉบับ
.
ภัยของฝุ่น PM 2.5 รุนแรงขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแบบไม่รู้ตัว จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานว่า พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศที่สูงเกินมาตรฐาน โดยมีระดับสีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด
.
ประกอบกับข้อมูลด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2566 คนไทยป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรวมกว่า 9 ล้าน 2 แสนคน (ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ยิ่งสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกันอยู่
.
ด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหานี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคร้ายแรงต่าง ๆ ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจว่าจะป้องกันและดูแลสุขภาพช่วงนี้อย่างไรให้ห่างไกลอันตรายจากการสูดดมฝุ่นละอองนี้เข้าไป 
.
หลายคนมีความกังวลในเรื่องการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) จึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการร่วมมือออกกรมธรรม์ “ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5”
.
▪️ โดยจุดเด่นของแบบประกันภัยจากฝุ่น PM 2.5 

👉เงินชดเชยปลอบขวัญสูงสุด 100,000 บาท (กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน)
👉เงินชดเชยรายวัน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน) สูงสุด 30 วัน
👉คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
👉คุ้มครองการเจ็บป่วย จากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่รวมโรคโควิด), โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคตาแดง, โรคเยื่อบุตาอักเสบ
👉คุ้มครองโรคมะเร็งปอด (กรณีเป็นครั้งแรก)

▪️ เงื่อนไขการรับประกัน

👉อายุรับประกัน : ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 6-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำประกันภัยและมีสัญชาติไทย
👉ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
👉ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันสมัครทำประกันภัย
👉ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับเท่านั้น

▪️ มีระยะเวลารอคอย (Wait Period) ดังนี้

ระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ระบุ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่รวมโรคโควิด), โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ

ระยะเวลารอคอย 90 วัน สำหรับโรคมะเร็งปอด
โดยวงเงินคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแต่ละแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกถึง 4 แผน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 60-65 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,700 บาทต่อปี


ติดต่อโฆษณา!