25 กุมภาพันธ์ 2567
422

บุหรี่ไฟฟ้าระบาด เร่งคร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 7 หมื่นคน

บุหรี่ไฟฟ้าระบาด เร่งคร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 7 หมื่นคน บุหรี่ยังคงอันตรายอันดับต้นๆที่คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 7 หมื่นคน ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือนปีละกว่า 100,000 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์สังคมปลอดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า สร้างการรับรู้โทษและพิษภัยของการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ ป้องกันกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นนักสูบหน้าใหม่
.
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอันดับ 1 ของประชากรทั่วโลก และทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันจำนวนมาก 
.
ปัจจุบันประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็ง มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากร้อยละ 35 ในปี 2532 เหลือร้อยละ 17.4 ในปี 2564 
.
ซึ่งนับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การควบคุมยาสูบของประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่เย้ายวนใจให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทดลองสูบ 
.
โดยจากการสำรวจล่าสุด ในปี 2566 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนและสตรีเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 17.6 ในปี 2566 ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างตามมา ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
.
การเข้าถึงกระบวนการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยาเลิกบุหรี่มาตรฐานมีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน โดยที่คลินิกฟ้าใส เป็น one stop service ให้บริการเลิกยาสูบโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
.
ปัจจุบันมี 563 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และขณะนี้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาเลิกบุหรี่ที่ชื่อว่า Cytisine ได้แล้ว จึงนับเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้เข้าถึงยาชนิดนี้ต่อไป นพ.ชลน่าน ระบุ
.
อย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีจาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมปิด 1,300 ร้านค้าออนไลน์ “บุหรี่ไฟฟ้า” ในเร็ว ๆ นี้ ห่วงเยาวชนเข้าถึงง่าย
.
นางพวงเพ็ชร ระบุว่าได้มีการหารือและลงพื้นที่ รับทราบสถานการณ์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พบว่ามีกลุ่มผู้เสพเป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
.
รูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้า มีลักษณะดึงดูดกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งรูปลักษณ์ที่เป็นลายการ์ตูน สีสันสดใส มีการดัดแปลงกลิ่นผลไม้หลากหลาย 
.
ขณะที่มีการวางจำหน่ายในที่ชุมชน หาซื้อได้ง่าย และยังพบว่ามีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก จึงต้องผลักดันหลายหน่วยงานปราบปรามอย่างเด็ดขาด นางพวงเพ็ชร ระบุ
ติดต่อโฆษณา!