25 กุมภาพันธ์ 2567
465

“เวียดนาม” ส่งเด็กเรียนนอกมากสุดในอาเซียน

“เวียดนาม” ส่งเด็กเรียนนอกมากสุดในอาเซียน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศที่ส่งนักเรียนไปต่างประเทศมากสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากรายงาน Key Trends in Southeast Asia ปี 2567 โดยบริษัท Acumen พบว่า ในปี 2565 มีนักเรียนมากกว่า 350,000 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำให้กลายเป็นภูมิภาคที่ส่งนักเรียนออกไปต่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากจีนและอินเดีย
.
ในระดับภูมิภาค “เวียดนาม” ขึ้นนำมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนนักเรียนถึง 132,000 คน ตามมาด้วยอินโดนีเซียและมาเลเซียประเทศละ 56,000 คน และไทย 32,000 คน
.
ขณะที่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเรียนชาวเวียดนาม โดยมีจำนวนกว่า 44,100 คน และเกือบ 25,000 คนตามลำดับ ส่วนสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่มีนักเรียนเวียดนามมากที่สุดเป็นจำนวนกว่า 23,100 คน นอกจากนี้ ยังมีออสเตรเลีย 14,100 คน และแคนาดา 9,000 คน 
.
สำหรับนักเรียนจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ส่วนใหญ่จะเลือกไปเรียนในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
.
อย่างไรก็ดี จีนก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจากข้อมูลของรัฐบาลจีนในปี 2562 พบว่า มีการรับนักเรียนจากไทยจำนวน 28,600 คน อินโดนีเซีย 15,000 คน เวียดนาม 11,300 คน และมาเลเซีย 9,500 คน
.
นอกจากนี้ เวียดนามยังติด 5 อันดับแรกของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐฯ 2 อันดับแรกในญี่ปุ่น 6 อันดับแรกในออสเตรเลีย และอันดับ 1 ในไต้หวันอีกด้วย
.
สำหรับเหตุผลว่าทำไมเวียดนามถึงกลายเป็นประเทศยอดนิยมของสถาบันการศึกษาในระดับโลกก็มีหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งคือ 28% ของจำนวนประชากรของเวียดนามมีอายุระหว่าง 16-30 ปี และมีอัตราการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2544 เป็น 29% 
.
ประกอบกับการศึกษาก็กลายเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ของครอบครัวในเวียดนาม ซึ่งจากการสำรวจของ HSBC ในปี 2561 พบว่า การใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษามีสัดส่วนสูงถึง 47% ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
.
นอกจากนี้ ประชากรชนชั้นกลางของเวียดนามก็ยังเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งหมายความว่ามีหลายครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
.
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ, AEC Connect


ติดต่อโฆษณา!