23 กุมภาพันธ์ 2567
463

ถูกสายการบินเท เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ?

ถูกสายการบินเท เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ?


จากกรณีข่าวสายการบิน Air Japan ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน หลังดีเลย์กว่า 3 ชั่วโมง โดยสายการบินได้คืนเงินให้กับผู้โดยสาร แต่ไม่ได้ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ ทั้งผู้บริโภคบางรายที่จองที่พักหรือโรงแรมไว้ จนทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมได้ สภาองค์รผู้บริโภคชี้ ผู้โดยสารมีสิทธิ์เรียกร้องดังนี้ 

👉 ผู้บริโภคมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทชดเชยเยียวยาค่าเสียโอกาสเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่สายการบินคืนเงินให้เพียงอย่างเดียวได้ ทั้งค่าที่พักที่ได้จองไว้หรือการที้ไม่สามารถเดินทางได้

👉 สำหรับผู้บริโภคที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ ตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ได้ระบุสิทธิผู้โดยสารที่สายการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถแจ้งสายการบินเพื่อให้ชดเชยได้ทันที 

เช่น กรณีสายการบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้อง จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณ์ที่ติดต่อสื่อสาร อย่างเช่น โทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊คให้ผู้โดยสารไว้ติดต่อญาติ และหากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อ สายการบินจ่ายเงินคืนต้องรวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยเรียกเก็บเต็มจำนวน แต่ไม่สามารถเลื่อนเที่ยวบินได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcc.or.th/29112566_flightdelay/?fb=👉ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสายการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ได้รับการเยียวยา สามารถร้องเรียนได้ที่สภาผู้บริโภค หรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาผู้บริโภค

ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public 

หรือโทร 1502  (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)

ติดต่อโฆษณา!