18 กุมภาพันธ์ 2567
529

ม.เกษตร เปิดเรียน ป.ตรี ซอฟต์พาวเวอร์ 16 คณะ

ม.เกษตร เปิดเรียน ป.ตรี ซอฟต์พาวเวอร์ 16 คณะ
20240218-a-01.png

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เผยการรับสมัครนักศึกษาโควตา รอบที่ 2 โดยมีชื่อว่า “โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ“ โดยจะเปิดรับสมัครปีนี้เป็นปีแรก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ได้สิทธิ์เรียนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกัน 6 ด้าน (โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน) ได้แก่ 

1. ด้านเครื่องดนตรี

2. ด้านนาฏศิลป์

3. ด้านร้องเพลงไทยเดิม

4. ด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้า

5. ด้าน KOL เช่น Youtuber, Tiktoker

6. ด้านการสร้างเนื้อหา (content creator) ผู้มีความสามารถในการสร้างเนื้อหา เช่น แต่งเพลง แต่งนิยาย แต่งบทละคร ออกแบบท่าเต้น หรือเป็นผู้ผลิต Content ในรูปแบบผู้ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ Infographic รูปภาพ Animation 

ดังนั้นใครมีความสามารถใน 6 ด้านนี้ ถือว่าคุณสมบัติเข้าข่าย สมัครได้เลย

โควตานี้รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว ไม่มีกำหนดพื้นที่ สมัครได้ทั่วประเทศ โดยบางคณะจะมีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 2.00 ไปจนถึง 3.00 โดยรับทั้งหมด 69 คน

สำหรับการคัดเลือกจะแบ่งสัดส่วนคะแนน ดังนี้ ทดสอบความสามารถด้านซอฟต์พาวเวอร์ในสัดส่วน 60% และคะแนนสอบวิชาการ TGAT TPAT A-Level ในสัดส่วน 40% และจะมีการสอบสัมภาษณ์  

ส่วนคณะที่รับนักศึกษาผ่านโควตานี้มีมากถึง 16 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร ประมง วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคนิคสัตวแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ โดยตอนสมัครสามารถเลือกสาขาที่อยากเรียนได้สูงสุด 3 อันดับ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15-21 ก.พ.67  และมีค่าสมัคร 300 บาท (สมัครทางออนไลน์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา :
https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/11/20/67-TCAS2-Art_and_Culture_Quota.pdf
ติดต่อโฆษณา!