12 กุมภาพันธ์ 2567
697

เปิดจำนวนประชากรไทย ปี 66 อยู่ที่ 66.05 ล้านคน รวมต่างชาติกว่า 9.9 แสนคน

เปิดจำนวนประชากรไทย ปี 66 อยู่ที่ 66.05 ล้านคน รวมต่างชาติกว่า 9.9 แสนคนสำนักทะเบียนกลาง เปิดตัวเลขจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร สิ้นปี 2566 มีจำนวนประชากรกว่า 66.05 ล้านคน กรุงเทพมหานครมีประชากรมากสุด 5.47 ล้านคน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เกี่ยวกับจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ รวม 77 จังหวัด

พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,052,615 คน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,061,190 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 31,703,501 คน หญิง จำนวน 33,357,689 คน

จำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 991,425 คน แบ่งเป็น ชาย 520,507 คน หญิง 470,918 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 5,471,588 คน


5 จังหวัดประชากรมากสุด - น้อยสุด

▪️ สถิติ 5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ณ สิ้นปี 2566 เป็นดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร 5,471,588 คน (สัญชาติไทย 5,371,566 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 100,022 คน)

2. นครราชสีมา 2,625,794 คน (สัญชาติไทย 2,620,743 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 5,051 คน)

3. อุบลราชธานี 1,869,608 คน (สัญชาติไทย 1,860,462 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 9,146 คน)

4. เชียงใหม่ 1,797,075 คน (สัญชาติไทย 1,634,991 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 162,084 คน)

5. ขอนแก่น 1,779,373 คน (สัญชาติไทย 1,775,553 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 3,820 คน)


▪️ สถิติ 5 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด เป็นดังนี้

1. สมุทรสงคราม 187,993 คน (สัญชาติไทย 186,379 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 1,614 คน)

2. ระนอง 193,371 คน (สัญชาติไทย 179,694 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 13,677 คน)

3. สิงห์บุรี 201,439 คน (สัญชาติไทย 201,134 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 305 คน)

4. ตราด 227,052 คน (สัญชาติไทย 217,490 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 9,562 คน)

5. นครนายก 260,117 คน (สัญชาติไทย 258,727 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 1,390 คน)ทั้งนี้จำนวนราษฎร ณ สิ้นปี 2566 ยังลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 โดยสถิติ ณ สิ้นปี 2565 ระบุว่า ทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน 
เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 31,755,032 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คน

จำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็น ชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 5,494,932 คน

ติดต่อโฆษณา!