ตำรวจเตือนใช้ AI ผลิตสื่อลามกปลอมเป็นภาพคนอื่น ระวังโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

ตำรวจเตือนใช้ AI ผลิตสื่อลามกปลอมเป็นภาพคนอื่น ระวังโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เตือนผู้ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ตัดแต่งภาพด้วยการนำใบหน้าของผู้อื่นมาผลิตเป็นสื่อลามก ไม่ว่าด้วยเหตุผล เพื่อหยอกล้อด้วยความสนุกสนาน หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ขอให้หยุดการกระทำในลักษณะดังกล่าวทันทีเพราะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย 

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ผู้ที่ผลิต เผยแพร่ และส่งต่อสื่อลามกปลอมที่สร้างด้วย AI จะเข้าข่ายความผิดทางอาญา 6 ฐานความผิด ต้องระวางโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี และปรับสูงสุด 200,000 บาท

โดยมีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว 6 ฐานความผิด ได้แก่

1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

3. ความผิดฐานผลิต มีไว้ ซึ่งสื่อลามก เพื่อการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 (1)

4. ความผิดฐานโฆษณาหรือไขข่าวว่าจะหาสื่อลามกได้จากบุคคลใด หรือวิธีการใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 (3)

5. ความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ หรือส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (4) หรือมาตรา 14 (5) แล้วแต่กรณี

6. ความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด 

โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16

นอกจากนี้ ผู้เสียหายที่ถูกนำภาพมาใช้ในสื่อลามกยังสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำละเมิดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 อีกด้วย


20240128-a-01.jpg

ติดต่อโฆษณา!