กรมอุตุฯ คาดฤดูร้อนปีนี้ เริ่มปลาย ก.พ. ร้อนจัดที่ 44.5 องศา

กรมอุตุฯ คาดฤดูร้อนปีนี้ เริ่มปลาย ก.พ. ร้อนจัดที่ 44.5 องศา
อีกเดือนเดียวไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้จะเริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนก.พ. ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนพ.ค. 

โดยลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงที่สุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส ส่วนมากช่วงตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. ถึงต้น พ.ค. แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 36.0 - 37.0 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1.0 -1.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) และจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ช่วงฤดูร้อนปี 66 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.8 องศาเซลเซียส) ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติ 30%

กรมอุตินิยมวิทยาคาดว่า จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ 

ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้น มีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน 

ดังนั้น ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเตรียมการป้องกันสภาวะดังกล่าว

สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงปลายเดือนก.พ. ถึงต้นมี.ค. จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จะมีกำลังอ่อน

ตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. จนถึงต้นเดือนพ.ค. จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ประกอบกับในบางช่วงจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป 

คาดว่าอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางช่วง โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง 

สำหรับภาคใต้ ไม่หนักมาก ช่วงปลายเดือนก.พ. ถึงปลายเดือนเม.ย. ลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนพ.ค. จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตก 60 - 80% ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้


ติดต่อโฆษณา!