แบรนด์รถไฟฟ้า ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 3 ลำดับแรก

แบรนด์รถไฟฟ้า ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 3 ลำดับแรก จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า คือ เมกะเทรนด์ที่น่าสนใจที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะตอบโจทย์ทั้งเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งาน, การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม, ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงาน

จากการสำรวจด้วยเครื่องมือ DXT360 ของบริษัท ดาต้าเซ็ต ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 16 ธ.ค. 2566 พบว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือแบรนด์ BYD,  แบรนด์น้องใหม่อย่าง Changan, และแบรนด์ Tesla
 
10 แบรนด์ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด  (By Mention)

1. BYD 19.6%
2. CHANGAN 14.7%
3. Tesla 11.6%
4. AION 10.3%
5. GWM 9.2%
6. MG 8.4%
7. NETA 7.8%
8. Hyundai 7.5%
9. Honda 3.0%
10. อื่น ๆ 7.9%  
 
10 แบรนด์ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด  (By Engagement)

1. BYD 22.3%
2. CHANGAN 17.3%
3. Tesla 12.8%
4. Honda 9.4%
5. AION 7.7%
6. NETA 6.1%
7. GWM 5.4%
8. MG 4.4%
9. Hyundai 3.7%
10. อื่น ๆ 10.9%

▪️ เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อรถยนต์ EV 

1. ความคุ้มค่าและความประหยัด 
2. ดีไซน์ของรถที่มีความทันสมัย
3. เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ AI ของตัวรถ
4. ลดมลพิษทางอากาศ
        
▪️ ความกังวลเกี่ยวกับรถยนต์ EV  เมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาป 

1. ปัญหาแบตเตอรี่
2. ความเพียงพอของสถานีชาร์จ
3. คุณภาพการใช้งาน
4. ราคาของประกันรถที่อาจแพงกว่ารถยนต์สันดาป
ติดต่อโฆษณา!