เช็กทางด่วน - มอเตอร์เวย์ ฟรีช่วงปีใหม่ 7 วัน

เช็กทางด่วน -  มอเตอร์เวย์ ฟรีช่วงปีใหม่ 7 วัน กระทรวงคมนาคม สั่งทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางและกำหนดมาตรการเป็นของขวัญให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

โดยเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 66 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 มี.ค.67 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 7 วัน โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

1.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา) และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน) 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 66 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค.67 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 7 วัน

2. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.66 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค.67 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 7 วัน

3. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 2 วัน

4. เปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 จาก “ปากช่อง – เลี่ยงเมืองนครราชสีมา” เปิดให้บริการ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ระยะทาง 77.493 กิโลเมตร เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น และมีจุดบริการห้องน้ำ 1 จุด คือ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว กม. ที่ 147 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก

5.เปิดให้ทดลองวิ่งฟรีบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก  ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่ 2567 จะมีปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพฯ บนถนนทางหลวง 5 แนวสายทาง (Corridor) เพื่อไปยังภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ 

โดยมีการจราจรบนทางหลวงสายหลักและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวม 6.96 ล้านคัน และบนทางพิเศษ รวม 10.68 ล้านคัน 

ดังนั้น เพื่อบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัวกระทรวงคมนาคมจึงมีการรณรงค์ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพฯ 

โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ระยะทาง 200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ) เดินทางออกหลังในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และเดินทางกลับเข้าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยเลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูง 

สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะขอให้วางแผนการเดินทางโดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ รวม 14.1 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมา และการเดินทางระหว่างจังหวัดรวม 1.8 ล้านคน-เที่ยว ลดลง 3% จากปีที่ผ่านมา 

โดยการเดินทางในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ และการเดินทางระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสารสาธารณะ 

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด อาทิ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้เส้นทางรอง หรือเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดปัญหาการติดขัดของจราจร เช่น

เส้นทางที่จะไปภาคอีสาน สามารถใช้ ทล.304 (ฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี) มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ)

เส้นทางที่จะไปภาคเหนือสามารถใช้ ทล.340 (บางบัวทอง – ชัยนาท)

เส้นทางที่จะไปภาคตะวันออกสามารถใช้ ทล.3 (สุขุมวิท) ทล.34 (บางนา – ตราด) เป็นเส้นทางเลี่ยงได้
ติดต่อโฆษณา!