25 พฤศจิกายน 2566
329

สกัดโจรออนไลน์ มีซิมการ์ดเกิน 5 เลขหมาย ต้องลงทะเบียน

สกัดโจรออนไลน์ มีซิมการ์ดเกิน 5 เลขหมาย ต้องลงทะเบียน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า  ปัญหาคดีอาชญากรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก กระทรวงดีอี ประสานไปยัง กสทช. เพื่อปิดทางมิจฉาชีพเพื่อนำไปก่อเหตุ 

ทั้งนี้ให้ผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือซิมการ์ด ตั้งแต่ 5 เลขหมายขึ้นไป ต้องมาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการนำซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ

โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือ หรือซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย จำนวนมากถึง 286,148 ราย และมีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือ หรือซิมการ์ด ตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป มีจำนวนถึง 7,664 ราย

จากสถิติการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2566 พบว่ามีมากถึง 25,696 คดี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากถึง 25,234 ราย

ขณะเดียวกัน การติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2566 มีมากถึง 679 คดี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ถึง 668 ราย และส่วนใหญ่มีการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อคดี

“กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในทุกมิติ เพื่อปิดทางมิจฉาชีพ และผู้ไม่หวังดีหลอกลวงประชาชน จึงประสานไปยัง  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์มือถือ 

แจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการให้มีความชัดเจน เพื่อแยกซิมการ์ดที่ถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรมออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพ ออกจากการใช้งานซิมการ์ดปกติของพี่น้อง
ติดต่อโฆษณา!