11 พฤศจิกายน 2566
450

ไทยลดค่าวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ มีผล 11 พ.ย.กระตุ้นเข้าทำงานถูกกฎหมาย

ไทยลดค่าวีซ่าแรงงาน 4 สัญชาติ มีผล 11 พ.ย.กระตุ้นเข้าทำงานถูกกฎหมาย ไทยประกาศค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการตรวจลงตราวีซ่า และคำขออนุญาตพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวสำหรับแรงงานต่างด้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานในไทยตามสัญญาจ้างงานหรือตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน

การอนุญาตดังกล่าว มีผลยาว 4 ปี เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกกฎหมายและแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้

สำหรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าจะปรับลดลงเหลือ 500 บาท จากเดิม 2,000 บาท และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยจะปรับลดลงจาก 1,900 บาท เหลือ 500 บาท เข่นเดียวกัน

ทั้งนี้รัฐบาลไทยหวังว่าค่าธรรมเนียมที่ลดลงจะกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานไทย และมีส่วนสนับสนุนระบบประกันสังคมของประเทศ 

กฎกระทรวงนี้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการควบคุมการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมถือเป็นวิธีการแบ่งเบาภาระทางการเงินของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

ณ เดือนกันยายน 2566 ไทยมีแรงงานต่างด้าวรวม 2,593,439 คน และยังมีแรงงานอีกประมาณ 1 ล้านคนที่อยู่ในขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน

โดยที่ ไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวลาวที่แสวงหาโอกาสในการทำงานที่ดีกว่า เนื่องจาก สปป.ลาว ยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูง ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่น้อยมาก
ติดต่อโฆษณา!