“ไทย” ติดอันดับที่ 29 ประเทศดีที่สุดในโลก “สวิตเซอร์แลนด์” คว้าอันดับ 1

“ไทย” ติดอันดับที่ 29 ประเทศดีที่สุดในโลก  “สวิตเซอร์แลนด์” คว้าอันดับ 1 สหรัฐอเมริกา News and World Report ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการสื่อสารระดับโลก WPP และ Wharton School of the University of Pennsylvania ได้สํารวจผู้คนมากกว่า 17,000 คนทั่วโลก เพื่อจัดอันดับ 87 ประเทศ

รายงานระบุว่า 10 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกสําหรับธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม และอื่นๆ ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ใน 3 อันดับแรก แต่ติดลำดับที่ 5 

ประเทศที่ดีที่สุดในโลก คือ สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการจัดอันดับหนึ่ง เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน  ตามรายงานของ U.S News and World พบว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 จนกระทั่งแคนาดาชนะในปี 2021

สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วมากที่สุดในโลก และมี GDP ต่อหัวระดับสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐของประเทศ

แม้ว่าผู้อยู่อาศัยจะมีคุณภาพชีวิตสูง แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด โดยเฉลี่ยแล้ว สูงกว่าในสหรัฐอเมริกา 56.5% ตามข้อมูลของ Numbeo อัตราการเช่าในสวิตเซอร์แลนด์ก็สูงกว่าในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ย 6.5%

แคนาดาเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของโลก ประเทศนี้มี GDP ที่ 2.14 ล้านล้านดอลลาร์ และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามพื้นที่ทั้งหมดรองจากรัสเซีย

ในแง่ของค่าครองชีพ โดยเฉลี่ยแล้ว แคนาดาต่ำกว่าสหรัฐอเมริกา 11.2% และการเช่าในประเทศต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกา 30.4% ตามข้อมูลของ Numbeo

แคนาดายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดเป็นอันดับสามในด้านคุณภาพชีวิตตามข้อมูลของสหรัฐ และยังขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการจ่าย การเข้าถึงระบบการศึกษาและการดูแลสุขภาพ

ส่วนสวีเดนติดอันดับสามดีที่สุด ประเทศนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านโปรแกรมการดูแลสุขภาพและการศึกษาระดับวิทยาลัยฟรี 

ชาวสวีเดนเป็นชาติที่มีอายุขัยยืนยาวที่สุดแห่งหนึ่ง โดยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 82.8 ปี ตามข้อมูลของ CIA World Factbook และพวกเขายังเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดในโลก โดยบริจาคประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติให้กับโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกปี

สำหรับประเทศไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 29 นั้น รายงานระบุว่ามีภาคกสิกรรมที่มีความสำคัญและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีศักยภาพด้านการแข่งขัน ควบคู่ไปกับอัตราความยากจนและการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไทยมีความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้น 

โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวแถวหน้าของโลกและเป็นผู้นำด้านสิ่งทอ ดีบุก และอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการศึกษาและเทคโนโลยีนั้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่ได้ซึมซับเข้ากับสังคมไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ขณะเดียวกัน ไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนมากที่สุดในโลก โดยภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

10 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก
สวิตเซอร์แลนด์
แคนาดา
สวีเดน
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
ติดต่อโฆษณา!