นายกฯ เตรียมหารือปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทโดยเร็วที่สุด

นายกฯ เตรียมหารือปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทโดยเร็วที่สุด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเป็นวาระที่เร่งพิจารณา  เพราะมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องดูแลให้มีรายได้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

รัฐบาลเตรียมการเจรจาร่วมคณะกรรมการไตรภาคี 3 ฝ่าย คือนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาล   เพื่อพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะให้ปรับขึ้นไปที่ 400 บาท/วัน โดยเร็วที่สุด

ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ำกว่า 1% ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีงานทำ ในขณะที่ยังมีความต้องการแรงงานอีกมาก ซึ่งทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ 

อย่างไรก็ตาม การดูแลแรงงานต่างชาติก็เป็นหน้าที่ โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของแรงงาน 

“ปัญหาเหล่านี้หลายรัฐบาลก็ได้พยายามดำเนินการมาตลอด และในรัฐบาลชุดนี้ก็ตระหนักดี และได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหาของภาคประมง โดยจะทำเรื่อง One Stop Service ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานไทย และแรงงานต่างชาติด้วย” นายเศรษฐา ระบุ

นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด เงินเข้ามาและเพิ่มรายได้ภาคบริการ 

รวมทั้งจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ด้วย โดยหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว จะให้แนวทาง รมว.พลังงาน ไปให้ดำเนินการในวาระเร่งด่วน

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดูแล เช่น แนวทางจัดระเบียบค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไรเดอร์ และแท็กซี่ให้มีความยุติธรรม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร และตัวผู้ขับขี่ที่ให้บริการด้วย 

ทั้งนี้แนวทางในเรื่องดังกล่าว จะส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงคมนาคมไปทำการศึกษา โดยการสร้างแอปพลิเคชั่นเรียกรถ ซึ่งเป็นของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการเหล่านี้ได้อย่างครบวงจร ครอบคลุม และทั่วถึง นายเศรษฐา ระบุ

ติดต่อโฆษณา!