เงินทุนต่างชาติทะลักเข้าอินโดนีเซีย 4.3 หมื่นล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 65 เพราะอะไร ?

เงินทุนต่างชาติทะลักเข้าอินโดนีเซีย 4.3 หมื่นล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 65 เพราะอะไร ?
Highlight

เงินทุนอาเซียนและต่างชาติไหลเข้าอินโดนีเซียในปี 65 สูงสุดเป็นประวัติการณ์มากถึง 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2566 และ 2567 คาดว่าจะมีเงินลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสูงถึง 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์และ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ ตามลำดับ นำโดยสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย โดยเน้นลงทุนอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน เช่น นิกเกิล แหล่งผลิตรถ EV ในอาเซียน อุตสาหกรรมเคมี ยา และสื่อสาร

อินโดนีเซียได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี 2565 คิดเป็นมูลค่าถึง 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อนหน้า ข้อมูลจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM)

 • และเมื่อรวมกับการลงทุนภายในประเทศ ทําให้มูลค่า ลงทุนรวมแตะระดับ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 34% จากปี 2564

 • ปี 2566 และปี 2567 นี้ รัฐบาลคาดว่าจะมีการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมกันท่ี 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และท่ี 1.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

 

แหล่งการลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซีย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

 1. สิงคโปร์ 33 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

 2. จีน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 3. ฮ่องกง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 4. ญี่ปุ่น 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 5. มาเลเซีย 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 • ภาคอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐานของอินโดนีเซียได้รับ FDI สูงสุดในปี 2565 โดยคิดเป็นมูลค่าถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24% ของ FDI รวมทั้งหมดในปีที่ผ่านมา

 • อินโดนีเซียพยายามใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่จํานวนมหาศาล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแร่โดยเฉพาะนิกเกิล

 • อินโดนีเซียมีนิกเกิลสํารองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประมาณ 22 ล้านตัน

 • ด้วยเหตุนี้ มูลค่าการส่งออกนิกเกิลแปรรูปจึงมีส่วนสําคัญต่อรายได้ของรัฐบาลในปี 2565 ซึ่งสูงถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึนถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2558

 • การทําเหมืองนิกเกิลจะเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมสําคัญของการลงทุนจากต่างประเทศของอินโดนีเซียในปี 2566

 • อินโดนีเซียตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV ระดับโลก และจะเป็น 1 ใน 3 ของผู้ผลิตรถ EV และแบตเตอรี่รถ EV ชั้นนําของโลกภายในปี 2570

 • นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเคมีและเภสัชอุตสาหกรรมก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมโดดเด่นของอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565

 • อินโดนีเซียเป็นตลาดยาที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าจะขยายตัว ได้ถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 จาก 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563

 • ขณะที่การคมนาคมและโทรคมนาคมของอินโดนีเซียก็โดดเด่นเช่นกัน โดยได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565

 

ที่มา: Indonesia’s Breakthrough Year for Foreign Investment in 2022, Ayman Falak Medina, ASEAN Briefing

AEC Connectติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!