ข้อกำหนดต่างชาติก่อนเดินทางเข้าไทย ต้องมีหลักประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ ยกเลิกการตรวจวัคซีน

ข้อกำหนดต่างชาติก่อนเดินทางเข้าไทย ต้องมีหลักประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ ยกเลิกการตรวจวัคซีน
Highlight

มาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุด  รัฐบาลไทยผ่อนปรนมาตรการด้านโควิด ยกเลิกการตรวจผลฉีดวัคซีน ผู้เดินทางเข้าไทย โดยเน้นการมีประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด-19 วงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมเพื่อบริการนักท่องเที่ยว สำหรับประเทศที่ต้องการผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ และ อินเดีย


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ดังนี้

1.ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2.ผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน

สำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ และ อินเดีย

2.1 สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน
2.2 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
2.3 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ
2.4 สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เที่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในกาวะฉุกเฉิน
2.5 ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

 

สำหรับข้อกำหนดหลักประกันสุขภาพของผู้เดินทางที่ต้องตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการก่อนกลับประเทศ

1.ประกันสุขภาพที่รวมค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วย (Acute illness, Sickness) รวมถึง travel insurance ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโรคโควิด-19 ที่ไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุ (Accident)

2.วงเงินครอบคลุมการรักษาขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น 

3.ให้เพิ่มวันครอบคลุมในกรมธรรม์อีก 7 วันตามกำหนดวันที่จะออกนอกประเทศไทย

4.หลักประกันอื่นใดที่เทียบเท่ากับวงเงินประกันดังกล่าว

 

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางบางกลุ่มที่มีประกันสุขภาพในรูปแบบอื่น 

1.ผู้เดินทางสัญชาติไทย 

2.ผู้เดินทางสังกัดองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น

3.ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางทูต ข้าราชการ 

4.ผู้เดินทางต่างชาติที่ทำงาน หรือเรียนในประเทศไทย และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือมีเอกสารประกันสังคมของประเทศไทย 

5.ผู้เดินทางต่อเครื่องไปประเทศอื่น 

6.กัปต้นและลูกเรือที่เดินทางมาปฏิบัติงาน

7.ผู้เดินทางที่มีหลักประกันอื่นใดที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้


ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC
ติดต่อโฆษณา!