ท่องเที่ยวอาเซียน..ประเทศไหนปลอดภัยสุด ?

ท่องเที่ยวอาเซียน..ประเทศไหนปลอดภัยสุด ?
Highlight

เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย การเดินทางท่องเที่ยวมีมากขึ้น ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อนบ้านในอาเซียน ก็มีความน่าสนใจดึงดูนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนไม่น้อย  Global Guardian ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงในการเดินทางประเมินให้ไทยมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในขณะที่เวียดนาม มาเลเซีย และบูรไน โดดเด่นในเรื่องการมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย มีความเสี่ยงน้อยกว่าไทย

Global Guardian ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงในการเดินทาง จัดให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยสำหรับนักเดินทาง เช่นเดียวกับมาเลเซียและบรูไน ทั้งนี้ เวียดนามโดดเด่นในเรื่องการมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย

20221225-a-01.jpg


ตามรายงาน ประเทศที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยต้องมีความยืดหยุ่น สามารถจัดการวิกฤติและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศได้

การจัดอันดับดังกล่าวมีทั้งสิ้น 163 ประเทศ ในแง่ของความสงบสุข โดยทำการวิเคราะห์ถึงความมีเสถียรภาพทางการเมือง, ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, อาวุธนิวเคลียร์, ความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกประเทศ, ค่าใช้จ่ายทางการทหาร, อัตราโทษจำคุก และมุมมองต่อการก่ออาชญากรรม ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ

บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ต่างถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากช่องโหว่ในการเกิดอาชญากรรม ความไม่สงบเป็นระยะๆ ตลอดจนการรับมือกับวิกฤติต่างๆ ที่ยังไม่ดีพอ

ด้านสิงคโปร์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ทำให้กลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเดินทาง นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก และออสเตรีย ก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

ขณะที่ ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ยูเครน ปากีสถาน ลิเบีย ซีเรีย โซมาเลีย เยเมน อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และบูร์กินาฟาโซ

สำหรับการท่องเที่ยวไทย เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย คนไทยเริ่มเที่ยวมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

โดยในโค้งสุดท้ายปลายปี ไทยเที่ยวไทยคึกคัก ทั้งปี 2565 สร้างรายได้ 6.3 แสนล้านบาท

ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 คนไทยเที่ยวในประเทศจะมีจำนวน 31.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยทั้งปี 2565 การเดินทางท่องเทียวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวน 150.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 183.9% จากปี 2564 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวน่าจะมีมูลค่าประมาณ 6.3 แสนล้านบาท เติบโตประมาณ 149.1% จากปี 2564

ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากถึง 2 เท่าในปีหน้า หรือกว่า 20 ล้านคน ไม่รวมนักท่องเที่ยวจากจีน ที่อาจจะเปิดประเทศ และเดินทางได้ในครึ่งปีหลังปี 2566ที่มา : AEC Connect   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 

ติดต่อโฆษณา!