ความเป็นเจ้าบ้านแบบไทยใน APEC 2022 Thailand | ทันข่าว Today

ความเป็นเจ้าบ้านแบบไทยใน APEC 2022 Thailand

.
เบื้องหลังการจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นไทยในงาน Gala Dinner จะเป็นอย่างไร ?
แล้วกิจกรรมคู่สมรสของผู้นำเอเปคมีอะไรบ้าง ?
ติดต่อโฆษณา!