วันพ่อของแต่ละประเทศในโลกแตกต่างกัน เรามารู้จักกันเลย..ว่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี’65 จัดที่ไหนบ้าง | ทันข่าว Today

วันพ่อของแต่ละประเทศในโลกแตกต่างกัน เรามารู้จักกันเลย..ว่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี’65 จัดที่ไหนบ้าง

วันพ่อของแต่ละประเทศในโลกแตกต่างกัน เรามารู้จักกันเลย..ว่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี’65 จัดที่ไหนบ้าง
Highlight

“วันพ่อแห่งชาติ” มีการจัดขึ้นในหลายประเทศ วันที่กำหนดขึ้นก็แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์  สำหรับประเทศไทย จะตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมมากมายเพื่อเทิดพระเกียรติร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับปี 2565 มีกิจกรรมหลักๆ เช่น การท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ งานดนตรีเทิดไท้องค์ราชัน และงานวันดินโลก เป็นต้น

วันพ่อ เป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของผู้คนและเฉลิมฉลองความเป็นพ่อ ความผูกพันของบิดา และอิทธิพลของบิดาในสังคมของพวกเขา มีการเสนอครั้งแรกโดย Sonora Dodd จาก Spokane, Washington ในปี 1909 ปัจจุบันมีการเฉลิมฉลองในสหรัฐอเมริกาทุกปีในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน

ประวัติวันพ่อ

วันพ่อ ถือเป็นวันสำคัญที่ฉลองถึงความเป็นพ่อ และบุคคลที่นับถือพระคุณของพ่อ โดยนางลูอิส ดอดด์ ชาวอเมริกันเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิด คุณแม่ของนางลูอิส ดอดด์ถึงแก่กรรมตอนเธออายุ 13 ปี หลังจากนั้น คุณพ่อวิเลียม สมาร์ท(Mr. William Smart)ก็ตัดสินใจไม่แต่งงานใหม่ แล้วอุตสาหะเลี้ยงลูกทั้ง 6 คน หลังจากลูกเติบโตขึ้น คุณพ่อก็จากไปอีกเนื่องจากทำงานเหนื่อยเกินไปและภาระที่ต้องเลี้ยงลูกหลายคน เมื่อปี 1909 หลังจากนางลูอิส ดอดด์เข้าร่วมพิธีฉลองวันแม่ ก็คิดถึงคุณพ่อมาก เธอคิดว่า คุณพ่อต้องทนลำบากเลี้ยงลูกไม่แพ้คุณแม่เลย

เธอจึงตัดสินใจตั้งวันพ่อเพื่อแสดงความเคารพความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ และจัดพิธีฉลองวันพ่อขึ้นในรัฐวอชิงตันในปี 1910 เป็นครั้งแรกในโลก ต่อมาประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสัน กำหนดวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนทุกปีซึ่งเป็นวันเกิดของคุณพ่อวิเลียม สมาร์ทเป็นวันพ่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกาในปี 1966 ตอนนี้จึงมี 52 ประเทศและเขตแคว้นฉลองวันพ่อใน วันอาทิตย์ที่สามของ เดือนมิถุนายนของทุกปี

วันพ่อแห่งชาติไทย

 • ทำไมการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น ไทย

เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันพ่อ"

 • ประวัติของวันพ่อแห่งชาติ ไทย

“5 ธันวาคม” ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือวันพ่อแห่งชาติ ก็มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ”

ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฏิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ ห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

กิจกรรม ของวันพ่อแห่งชาติ มีอะไรบ้าง

 1. เราควรประดับธงชาติไทยที่อาคารบ้านเรือน
 2. จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหรือเรียกว่า จิตอาสา

วัตถุประสงค์ ของวันพ่อแห่งชาติ

 1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
 3. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
 4. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

วัดแนะนำ

 1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) - กรุงเทพฯ

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือเรียกว่า วัดพระแก้ว) เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 และเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์

 1. วัดมหาธาตุ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

 1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ -จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1962 ในสมัยของพระญากือนามหาราช


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในปีนี้ ซึ่งในปีนี้ รัฐบาล ได้จัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🔹 รัฐบาลเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

🔹การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดกิจกรรม เดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ต่อกิจการรถไฟไทย

🔹หัวรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี มาจัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เส้นทางสายประวัติศาสตร์ระหว่างสถานีกรุงเทพถึงสถานีฉะเชิงเทรา เริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป อัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป - กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 299 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ (รถโอทอป) ราคา 799 บาท  โดยผู้โดยสารจะได้รับบริการอาหารว่างและน้ำดื่มทั้งเที่ยวไป -กลับทุกที่นั่ง

🔹โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ เดอะมอลล์กรุ๊ป และ บริษัทในเครือฯ ขอเชิญประชาชนร่วมรับชมและรับฟังการแสดงดนตรี “คีตราชัน” อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักความหมาย กินใจอีกมากมาย โดย วงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์

🔹กิจกรรมชวนคุณลูกพาคุณพ่อโดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอส ฟรีตลอดสาย รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เพียงแค่คุณพ่อ และคุณลูกจะต้องขึ้น - ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น  ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร และบริษัทฯ ยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.

🔹ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ยังจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพลงรักความหมายดี ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์อีก 4 สาขา ไดแก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ,  เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ , เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ บางแค ระหว่างเวลา 14.00-17.00น. พบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักโดยนักร้องรับเชิญมากกว่า 70 ท่าน

🔹การจัดงานวันดินโลกในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักในความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหารและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

อ้างอิง ; th: trip.com,

ติดต่อโฆษณา!