เปิด 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 66 โอกาสเติบโตสูง ครองมูลค่าตลาดกว่า 2 ล้านล้านบาท | ทันข่าว Today
13 พฤศจิกายน 2565
424

เปิด 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 66 โอกาสเติบโตสูง ครองมูลค่าตลาดกว่า 2 ล้านล้านบาท

เปิด 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 66 โอกาสเติบโตสูง ครองมูลค่าตลาดกว่า 2 ล้านล้านบาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากไทยได้เปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นมา ทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการวิเคราะห์สถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ งบการเงิน ผลประกอบการ ข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก พบว่า ในช่วงปลายปี 2565 จนถึงปี 2566 มีธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามอง จำนวน 10 ธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับการเปิดประเทศ

พบว่ามียอดการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมากในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2565 ได้แก่

- ร้านอาหาร ตั้งใหม่ 2,288 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 59.67%

- ธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง ตั้งใหม่ 722 ราย เพิ่มขึ้น 261 เท่า

- ผับบาร์ สถานบริการกลางคืน ตั้งใหม่ 102 ราย เพิ่มขึ้นถึง 200 เท่า

- ธุรกิจ MICE มีตั้งใหม่ 1,202 ราย เพิ่มขึ้น 10.17%

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการหันมาดูแลสุขภาพ  

- ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ ตั้งใหม่ 33 ราย เพิ่มขึ้น 200 เท่า ในปี 2564 มีกำไรสูงถึง 155.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2%

- บริการด้านสุขภาพและความงาม ตั้งใหม่ 506 เพิ่มขึ้น 1 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 1,270 ล้านบาท

- ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ โดยธุรกิจในกลุ่มนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งใหม่ 245 ราย เพิ่มขึ้น 57% มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 620 ล้านบาท

ธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal

- ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ตั้งใหม่ 1,214 ราย เพิ่มขึ้น 12.51 % มูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 13.83% และยัง มีรายได้สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2564 มีรายได้สูงถึง 135,856 ล้านบาท

- ธุรกิจอาหารแช่แข็ง ตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 1 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า และ

- ธุรกิจยานยนต์ ตั้งใหม่ เพิ่มขึ้น 1.26 เท่ามูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 133 เท่า สอดคล้องกับธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลที่กว่า 60% ของนิติบุคคลจัดตั้งมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

“ณ สิ้นเดือนก.ย.2565 10 ธุรกิจดาวเด่น มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2,018,062 ล้านบาท และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น 55,612 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 474,274 ล้านบาท คาดว่าปี 2565 การประกอบธุรกิจมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และส่งผลถึงปี 2566 อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ ควรจะพิจารณา

ทั้งนี้ 10 ธุรกิจข้างต้น ยังมีโอกาสเติบโตดีต่อเนื่องและน่าลงทุน” นายสินิตย์ กล่าว

ติดต่อโฆษณา!