ยอมถอย.. กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงฯ ให้ต่างชาติถือครองที่ดินกลับไปทบทวน | ทันข่าว Today
07 พฤศจิกายน 2565
618

ยอมถอย.. กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงฯ ให้ต่างชาติถือครองที่ดินกลับไปทบทวน

ยอมถอย.. กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงฯ ให้ต่างชาติถือครองที่ดินกลับไปทบทวน

Highlight

มีรายงานข่าวกระทรวงมหาดไทยยอมถอย ถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะอนุญาตครอบครองที่ดิน 1 ไร่แลกกับการลงทุนในประเทศ 40 ล้านบาท นักธุรกิจมีข้อกังวลกลัวนักลงทุนต่างชาติรวมกลุ่มยึดทำเลทอง และมิงว่าแลกการลวทุนเพียง 40 ล้านบาทนั้นต่ำเกินไป อนาคตจะทำให้ประเทศมีความเสี่ยง ติดตามอาจมีการพิจารณาวาระเรื่องดังกล่าวในวันที่ 8 พ.ย.นี้


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งของถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลที่มีการถอนเรื่องนี้ มีการระบุว่า เพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอ ครม.ต่อไป

สื่อรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา หลังจากที่ พล.อ.อนุพงษ์ ไปตอบกระทู้ในการประชุมสภาฯ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดียังไม่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในวาระการประชุมที่ส่ง ครม. โดยคาดว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้ามาในวาระจร แจ้งเพื่อทราบต่อ ครม.ในการประชุมในวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่จะถึงนี้

ก่อนหน้านี้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ส่วนตัวมองเป็นเรื่องที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม และเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ที่ไทยประสงค์ให้เข้ามาพำนักในประเทศ

ยอมรับว่ายังมีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์ ดังนั้น จากนี้ก็ต้องเร่งแก้ไขต่อไป ย้ำว่าขณะนี้เป็นเพียงการนำร่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงต้องไปพิจารณากติกาให้เข้มข้นขึ้น

ดังนั้น หากกรอบกติกาของรัฐบาลไทยที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จก็จะเดินหน้าต่อไป แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดก็จะต้องปรับปรุงหรือยุติ ย้ำว่าเป็นระดับพระราชบัญญัติ จึงสามารถแก้ไขได้และไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล

ส่วนข้อเสนอที่ให้เปลี่ยนเป็นเช่าระยะยาวนั้น นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่าก็สามารถกระทำได้เช่นกัน โดยแก้ไขพระราชบัญญัติก่อน ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆ แต่จะถึงขั้นกลับไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่หรือไม่ ตนมองว่าไม่ต้องแล้ว เพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอะไรจากปี 2545 ที่กติกาเปิดกว้างกว่าร่างฉบับนี้ ยืนยันไม่ใช่การขายชาติอย่างแน่นอน ดังนั้นหลังจากนี้ตนจะไปชี้แจงต่อสภาฯ

อย่างไรก็ตามประเด็นต่างชาติซื้อที่ดินไทย 1 ไร่ แลกลงทุน 40 ล้านบาท ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อสมาคมอสังหาฯมองว่าเสี่ยงเกินไป และกลัวว่าะมีการรวมตัวกันกว้านซื้อรวมแปลงติดกันสร้างอาณาจักร 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้ต่างชาติได้สิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ เพื่ออยู่อาศัยแลกการนำเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ผู้ได้สิทธิวีซ่าระยะยาว 10 ปี (LTR Visa) ได้แก่

  1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
  2. กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ
  3. กลุ่มต้องการทำงานในไทย
  4. กลุ่มมีทักษะชำนาญพิเศษเพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำ 1 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี (ปี2565-2569)

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยตามเป้าหมายรัฐบาล 

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ถูกปรับปรุงรายละเอียดมาจากกฎกระทรวง การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างชาติปี 2545 แต่กลับมีเสียงคัดค้านสูงว่าเป็นกฎหมายขายชาติทั้งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดทางถอย โดยระบุว่า ร่างกฎกระทรวง ให้คนต่างชาติ 4 กลุ่มซื้อที่ดิน ยังสามารถทบทวนรายละเอียดเนื้อหาสาระได้ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพร้อมนำคำร้องข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มวงเงินที่นำมาลงทุน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ไม่กระทบเบียดเบียนการซื้อที่อยู่อาศัยของคนไทย ที่ว่าควรสูงกว่า 40 ล้านบาท

การกำหนดโซนที่ชัดเจน และป้องกันไม่ให้ซื้อที่ดินของคนต่างชาติ อยู่ในทำเลติดต่อกัน เพื่อป้องกันการรวมแปลงเป็นผืนใหญ่กลายเป็นอาณาจักรของคนต่างชาติ ใช้ประโยชน์ที่ดินเกินขอบเขตของการเป็นที่อยู่อาศัย

นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงคนต่างชาติกลุ่มมั่งคั่ง เข้าประเทศ โดยให้สิทธิวีซ่าระยะยาวจะช่วยให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคท่องเที่ยวใช้ชีวิตในไทย ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

แต่มาตรการให้ต่างชาติซื้อที่ดินไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ซึ่งมองว่าเป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่เกินไปหากต่างชาติอาศัยช่องโหว่กฎหมาย ให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนนักธุรกิจซื้อที่ดินรายละ 1 ไร่รวมแปลงเป็นผืนใหญ่ติดต่อกัน อาจกลายเป็นความเสี่ยงให้กับประเทศและคนไทย

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า อาจเป็นอันตราย หากอนุญาตเปิดช่องให้ ต่างชาติซื้อที่ดิน ตามผังเมืองรวม โดยไม่ระบุโซนให้แคบลงว่าควรอยู่บริเวณใด จะทำให้ต่างชาติเข้าซื้อที่ดินได้ทั่วทุกที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะทำเลสำคัญ ดังนั้นจึงขอท้วงติงรัฐบาลไม่ควรเปิดกว้างในลักษณะนี้ ขณะเงื่อนไขการนำเงิน 40 ล้านบาท ก็ค่อนข้างต่ำเกินไป 

ติดต่อโฆษณา!