ครม.ผ่านงบ กว่า 1 หมื่นล้านบาท สร้างสวนสัตว์ใหม่ คลอง 6 คาดเปิดเฟสแรกปี 69 | ทันข่าว Today

ครม.ผ่านงบ กว่า 1 หมื่นล้านบาท สร้างสวนสัตว์ใหม่ คลอง 6 คาดเปิดเฟสแรกปี 69

ครม.ผ่านงบ กว่า 1 หมื่นล้านบาท สร้างสวนสัตว์ใหม่ คลอง 6 คาดเปิดเฟสแรกปี 69
Highlight  

ครม.อนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่  ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ คาดว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกได้ในปี 2569 และเปิดเต็มรูปแบบในปี 2571

20220730-a-01.jpg

ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 10,974 ล้านบาท ลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ คาดเปิดบริการระยะแรกปี 69

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ว่า ครม.อนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 และวงเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,109.07 ล้านบาท  

ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มีมูลค่าการก่อสร้าง 5,383.82 ล้านบาท (ครม.ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อ 11 ม.ค. 2565) ส่วนระยะที่ 2 มีมูลค่าการก่อสร้าง 4,340.16 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีวงเงินโครงการทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท

โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่  

โดยแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็น

1.พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ 171 ไร่   
2.พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน 42 ไร่  
3.พื้นที่ส่วนบริหารและวิจัย 33 ไร่  
4.พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 21 ไร่  
5.พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์ 18 ไร่  
6.ที่จอดรถ 15 ไร่  

คาดว่าจะเปิดให้บริการระยะแรกในปี 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก www. zoothailand.org กล่าวถึงโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน ที่คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่า ในระดับสากล ห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของไทย 
สวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัย เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Land Mark ใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของทุกคน

เพราะเราต้องการให้สวนสัตว์ เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นดำเนินงาน และมีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ การออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า และธรรมชาติที่มีความทันสมัย ตามมาตรฐานสวนสัตว์ ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม มีความพร้อมกว่าเดิม และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ความสุขของทุกชีวิต กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทย จังหวัดปทุมธานี


ที่มา : Thai government.go.th, zoothailand.org

ติดต่อโฆษณา!