K-HA ผุด “เคหะลองสเตย์” รองรับกลุ่มผู้สูงวัย ขรก.เกษียณ-นักท่องเที่ยวพักยาว | ทันข่าว Today

K-HA ผุด “เคหะลองสเตย์” รองรับกลุ่มผู้สูงวัย ขรก.เกษียณ-นักท่องเที่ยวพักยาว

K-HA ผุด “เคหะลองสเตย์” รองรับกลุ่มผู้สูงวัย ขรก.เกษียณ-นักท่องเที่ยวพักยาว
Highlight

ธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย หรือ Nursing Home น่าจะเป็นธุรกิจที่มาแรงและเติบโตควบคู่ไปกับการก้าวไปสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย  แต่ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยในระดับดี หรือ luxury ราคาค่อนข้างสูง โครงการ“เคหะลองสเตย์”จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงวัย ข้าราชการเกษียณ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักยาวๆ ในราคาประหยัด ที่คนทั่วไปจับต้องได้ โดยราคาเช่า เริ่มต้นที่ 2,900 บาทต่อเดือน


นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เคหะสุขประชา (K-HA) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หลังทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้จับมือกับ บริษัท ไทยจัดการ ลองสเตย์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ในผู้ถือหุ้น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดทำที่พักอาศัยในระยะยาวให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการหลังเกษียณ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพำนักระยะยาว ให้ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คต์พิเศษที่ทำคู่ขนานไปพร้อมๆ กับโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุขประชา ในชื่อ “เคหะลองสเตย์” ซึ่งโครงการนี้จะสามารถตอบโจทย์ในด้านที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบของที่พัก พื้นที่สันทนาการ ตลอดจนมีศูนย์ดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานที่ดี

ด้าน นางปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจองที่พักโรงแรม บ้านพักในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว และบริษัทได้เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น K-HA ในการร่วมพัฒนาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุขประชา พร้อมพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ในชื่อ “เคหะลองสเตย์” อีกด้วย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะกรรมการบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มี ททท.ถือหุ้น 30% “โครงการเคหะลองสเตย์” จะเป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ นักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว

จุดเด่นของโครงการนี้ คือ ราคาค่าเช่าจะถูกกว่าตลาด มีศูนย์สุขภาพที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล เป็นแหล่งชุมชนที่สามารถดูแลข้าราชการเกษียณ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้สูงอายุที่ต้องการบ้านพักที่อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว โดยโครงการดังกล่าวไม่ต้องมีเงินดาวน์ ไม่มีเงินล่วงหน้า และสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย โดยค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาท ต่อเดือน

ติดต่อโฆษณา!