ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน ถึง 31 มี.ค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม ฟื้น Test&Go และขยายพื้นที่ Sandbox | ทันข่าว Today

ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน ถึง 31 มี.ค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม ฟื้น Test&Go และขยายพื้นที่ Sandbox

ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน ถึง 31 มี.ค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม ฟื้น Test&Go และขยายพื้นที่ Sandbox
Highlight

ศบค. มีมติผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังการแพร่ระบาดไม่สูงและสามารถควบคุมได้ โดยสาระสำคัญในการประชุมเมื่อ 20 ม.ค.65 คือเห็นชอบขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 16 ต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2565 ลดพื้นที่สีส้มทั้งประเทศ เหลือ 44 จังหวัด เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังจาก 0 จังหวัด เป็น 25 จังหวัด คงพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัดเช่นเดิม เริ่ม 24 ม.ค. นี้  ร้านอาหารสามารถดื่มสุราในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น.จากเดิม 21.00 น. Test&Go เปิดอีกครั้ง 1 ก.พ.


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ เมื่อ 20 มีนาคม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 16 ต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2565 

ศบค.ได้ประกาศปรับระดับพื้นที่ควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยมีการปรับลดพื้นที่สีส้มทั้งประเทศ เหลือ 44 จังหวัด จาก 69 จังหวัด แต่เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังจาก 0 จังหวัด เป็น 25 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีฟ้า หรือ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ยังคง 8 จังหวัดเช่นเดิม เริ่ม 24 ม.ค. นี้

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบปรับมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นที่สีส้ม 44 จังหวัด ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ ก.ท.ม. เพื่อสามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

สำหรับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม จัดงานได้ตามความเหมาะสมร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดบริการได้ตามปกติ

สำหรับรายละเอียดสำหรับมาตรการภายหลังการปรับพื้นที่สี เป็นดังนี้คือ พื้นที่สีเหลืองสามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ถึง 1 พันราย สีส้มทำกิจกรรมได้ไม่เกิน 500 ราย ส่วนสถานศึกษา อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ได้ทั้ง 2 สี โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้เปิดเรียนออนไซต์ (on-site)โดยที่ผ่านมามีการเปิดเรียนออนไซต์ไปแล้วกว้า 1.7 หมื่นโรงเรียนเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหลายหมื่นโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ โดยข้อจำกัดหนึ่งคือ การเว้นระยะห่างในชั้นเรียน 

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบให้ที่ประชุมไปหารือ เพราะนอกจากเปิดกิจการกิจกรรมแล้ว เด็กควรได้กลับไปโรงเรียน และอยากให้เป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย และการตรวจ ATK เพื่อไม่ให้เป็นภาระมากเกินไป
ส่วนร้านอาหารในจังหวัดที่ปรับมาเป็นพื้นที่สีเหลือง ให้สามารถดื่มสุราในร้านได้ ถึงเวลา 23.00 น.จากเดิม 21.00 น. แต่ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus หรือThai Stop COVID 2Plus เท่านั้น และต้องดำเนินการมาตรการ Covid Free Setting เท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถดำเนินการได้จำเป็นก็ต้องสั่งปิด

ส่วนมาตรการ Work From Home (WFH) จากเดิมกำหนดถึงวันที่ 31 มกราคมเพราะต้องการควบคุมการเคลือนย้ายนั้น ที่ประชุมเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงมีมติไม่ขยายเวลา WFH ต่อแต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยให้แต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาได้เอง

มติที่ประชุม ศบค. 20 มี.ค. เห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

  • ขยายขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 2 เดือนสิ้นสุด 31 มี.ค.65
  • ปรับลดพื้นที่ควบคุมสีส้มเหลือ 44 จังหวัด จาก 69 จังหวัด โดยให้ปรับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง 25 จังหวัด คงพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 8 จังหวัด

  • ปรับเวลาดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารถึง 23.00 น.จาก 21.00 น. ทั้งในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามาตรการ COVID Free Setting

  • ปรับใช้ Work from Home (WFH) ตามความเหมาะสม จากเดิมขอความร่วมมือสิ้นสุด 31 ม.ค. 65

  • เปิดลงทะเบียน Test&Go ได้อีกครั้งตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 โดยปรับเป็นการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง

  • ขยาย Sandbox ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่) และตราด พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยง Sandbox เดิม
ติดต่อโฆษณา!