สวนดุสิตโพล เผยตัวเลข “คนไทย” กับช่วงปีใหม่ยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล เผยตัวเลข “คนไทย” กับช่วงปีใหม่ยุคโควิด-19
Highlight
เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ คนไทยจะฉลองปีใหม่กับครอบครัว ร้อยละ 51.13 รองลงมาคือ อยู่บ้าน ร้อยละ 42.53 

สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับปีใหม่ในยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี คนไทยกับปีใหม่ในยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,109 คน ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 พบว่า เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้จะฉลองปีใหม่กับครอบครัว ร้อยละ 51.13 รองลงมาคือ อยู่บ้าน ร้อยละ 42.53 เมนูอาหาร? ที่จะกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ คือ หมูกระทะ ร้อยละ 50.82 รองลงมา คือ อาหารทะเลซีฟู้ด ร้อยละ 48.18 

ในช่วงปีใหม่จะพาบุตรหลานทำกิจกรรมต่างๆ เล่นสนุกร่วมกัน ร้อยละ 54.85 สำหรับกิจกรรมที่จะทำร่วมกันกับผู้สูงอายุ คือ ทำอาหารรับประทานร่วมกัน ร้อยละ 65.55 โดยการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้จัดสรรเตรียมเงินไว้ล่วงหน้า ร้อยละ 51.25 ทั้งนี้ค่อนข้างวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ร้อยละ 54.19 และไม่สนใจไปร่วมงานเคาท์ดาวน์ตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดไว้ ร้อยละ 56.36

ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 Omicron เริ่มมีออกมามากขึ้น สิ่งที่ภาครัฐควรเรียนรู้จากปีที่ผ่านมาคือ? ข่าวไปไวเสมอ? ดังนั้นจึงควรเร่งสื่อสารความจริง และสร้างความเข้าใจ จากผลโพลจะเห็นได้ว่าประชาชนตระหนกแต่ก็ตระหนักระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ โดยไม่สนใจไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ แต่จะทำกิจกรรมภายในครอบครัว เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย สร้างภูมิต้านทาน วัคซีนใจ อีกทางหนึ่ง

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

อ้างอิง : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อโฆษณา!