ศบค.ขอหน่วยงานรัฐ Work From Home หลังหยุดปีใหม่ ลดการแพร่ระบาด COVID-19 | ทันข่าว Today

ศบค.ขอหน่วยงานรัฐ Work From Home หลังหยุดปีใหม่ ลดการแพร่ระบาด COVID-19

ศบค.ขอหน่วยงานรัฐ Work From Home หลังหยุดปีใหม่ ลดการแพร่ระบาด COVID-19
Highlight
ศบค.ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ Work From Home หลังหยุดเทศกาลปีใหม่ แนะให้ตรวจ ATK ก่อนกลับภูมิลำเนาและกลับเข้าทำงาน และห้ามเจ้าหน้าที่รัฐลาไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุกสายพันธุ์ 

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงนักเดินทางให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนการปรับมาตรการสำหรับคนไทยในช่วงนี้ คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ ห้ามลาไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

ส่วนคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้พิจารณาชะลอ หรือยกเลิกการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ให้มีการตรวจ ATK ในทุกช่องทางก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางที่ใช้เวลานานและมีคนแออัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งมาตรการเดินทางกลับภูมิลำเนา และมาตรการในการกลับเข้าที่ทำงาน คือตรวจ ATK ก่อนกลับบ้าน และตรวจเมื่อกลับมาทำงาน เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและในที่ทำงาน และให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการปกป้องประเทศ ทั้งเข็มแรก เข็มที่สอง และเข็มกระตุ้น และเพิ่มจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก รวมทั้งจุดที่มีผู้เดินทางมาก เช่น สถานีขนส่ง ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน

“ที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันว่าหลังจากเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้ได้มากที่สุดในช่วงแรกหลังจากกลับมาจากหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ” พญ.สุมนีกล่าว

อ้างอิง : มติชน , TNN

ติดต่อโฆษณา!