SHA+ มาตรฐานความปลอดภัยที่กิจการไทยควรมี | ทันข่าว Today
04 พฤศจิกายน 2564
613

SHA+ มาตรฐานความปลอดภัยที่กิจการไทยควรมี

SHA+ มาตรฐานความปลอดภัยที่กิจการไทยควรมี
Highlight
ในยุคที่โควิดยังไม่จบ แต่เศรษฐกิจและชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแบบนี้ ภาครัฐเองก็พยายามหาหนทางในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น นอกเหนือไปจากการฉีดวัคซีนแล้ว เครื่องหมายรับรองต่างๆ ก็อาจเป็นอีกทางเลือกให้นักท่องเที่ยวหรือคนใช้บริการมีความมั่นใจมากขึ้น ทันข่าว Today พาไปรู้จักกับเครื่องหมาย SHA+ รวมทั้งวิธีการขอเครื่องหมายนี้ด้วย

ในช่วงสองวันแรกของเดือนพฤศจิกายนที่เราเปิดประเทศ พบว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าไทยมา 4,510 ราย ทั้งประเภท Test and go แซนด์บ็อกซ์ และกักตัว 7-10 วัน ขณะที่มาตรการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุข เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจการกิจกรรมที่จะเปิดบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

โดยปกติแล้ว เรามีเครื่องหมาย SHA เป็นเครื่องหมายด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ก่อนที่จะยกระดับมาเป็น SHA+ หรือ SHA plus แล้ว SHA คืออะไร?

SHA นั้นย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นั้น ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
 
และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ภาครัฐ จึงได้กำหนด มาตรฐาน SHA+ เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งสิ่งที่เพิ่มจากเดิมคือ พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงได้รับมาตรฐานนี้
 
ใครบ้างที่สามารถขอมาตรฐาน SHA , SHA+
 
1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
2. โรงแรมที่พัก โฮมสเตย์
3. ยานพาหนะ (รถ เรือนำเที่ยว เรือยอร์ช)
4. สุขภาพและความงาม (สปา นวดเพื่อสุขภาพ และเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม)
5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
6. โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม 
7. นันทนาการ และสถานที่จัดประชุม 
8. บริษัทนำเที่ยว 
9. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (กอล์ฟ การแข่งขันวิ่ง)
10. ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ

ขั้นตอนการขอมาตรฐาน 
 
• สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandsha.com
• กรอกรายละเอียดตามขั้นตอน 
• สมาคมฯ ตรวจสอบ Checklist และรับรองผล 
• ททท.รวบรวมขั้นตอนสุดท้าย 
• มอบตราสัญลักษณ์ 
• คณะกรรมการสุ่มตรวจสถานประกอบการ 
• ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
 
มาตรฐานเบื้องต้นทุก สถานประกอบการ SHA
 
1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม

อัพเกรดมาตรฐานสู่ SHA+
 
1. สถานประกอบการ 10 ประเภทจะต้องได้รับมาตรฐาน SHA ก่อน 
2. ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 70% ขึ้นไปของบุคลากรในสถานประกอบการ
 
ใบรับรองอื่นๆ  
 
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า สำหรับสถานประกอบการทุกแห่ง ทุกจังหวัด ต้องประเมินตนเอง ในเว็บไซต์ stopcovid ของกรมอนามัย  และสามารถพิมพ์ใบรับรอง ใบรับรอง Thai Stop COVID Plus ติดที่หน้าร้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 
สำหรับ ใบรับรอง COVID Free Setting เฉพาะจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศ โดยต้องผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus ก่อนจึงสามารถประเมิน COVID Free Setting 
 
ในส่วนของ สติ๊กเกอร์ COVID Free Setting ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนด  และประชาชนสามารถประเมิน แนะนำ ติชม ร้องเรียนสถานประกอบการ ได้เว็บไซต์ Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย