ธปท. สรุปผู้เสียหายจากบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกมิจฉาชีพขโมยรหัสใช้งาน จำนวน 10,700 ราย ความเสียหาย 131 ล้านบาท คาดจะได้รับเงินคืนใน 5 วัน ส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการ | ทันข่าว Today

ธปท. สรุปผู้เสียหายจากบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกมิจฉาชีพขโมยรหัสใช้งาน จำนวน 10,700 ราย ความเสียหาย 131 ล้านบาท คาดจะได้รับเงินคืนใน 5 วัน ส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการ

ธปท. สรุปผู้เสียหายจากบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกมิจฉาชีพขโมยรหัสใช้งาน จำนวน 10,700 ราย ความเสียหาย 131 ล้านบาท คาดจะได้รับเงินคืนใน 5 วัน ส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการ
Highlight

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวร่วมสมาคมธนาคารไทยชี้แจงกรณีมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาดังนี้

  • ผู้เสียหายบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนในเวลา 5 วัน 
  • ผู้เสียหายบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการ 
  • ธนาคารจะเพิ่มมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น เข้าตรวจสอบรายการผิดปกติ แจ้งเตือนรายการลูกค้าผ่าน SMS และเตรียมหารือ Visa,  Mastercard ให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัตรโดยให้ลูกค้ายืนยันตัวตนเพิ่มเติมผ่านระบบ OTP


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวร่วมสมาคมธนาคารไทย (19 ต.ค.64)  ชี้แจงกรณีมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ พบว่ามีบัตรที่มีการใช้งานผิดปกติจากเหตุข้างต้นจำนวน 10,700 ใบ และกว่า 50% เป็นบัตรเดบิต ทั้งนี้ยอดความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 131 ล้านบาท 

โดย ธปท. ชี้แจงว่ากรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในเวลา 5 วัน ส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการ

ทั้งนี้จากยอดรวมข้อมูลตั้งแต่ 1-17 ต.ค 64 จำนวนบัตรทั้งสิ้น 10,700 ใบ เป็นบัตรเครดิต  5,900 ใบความเสียหาย 100 ล้านบาท และบัตรเดบิต 4,800 ใบ 31 ล้านบาท และพบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนบัตรเดบิตเพิ่มขึ้นผิดปกติเมื่อเทียบกับการเพิ่มของบัตรเครดิต

ธปท. และ สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมชี้แจงว่ารายการตัดเงินที่ผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่ามิได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากระบบธนาคาร โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่มิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ที่ไม่มีการใช้ One Time Password (OTP) ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายการต่ำ เช่น 1 ดอลลาร์ สรอ. และมีการใช้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง

โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นรายการใช้จากบัตรเดบิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายการต่ำ เช่น 1 ดอลลาร์ สรอ. และมีการใช้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารมีระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดเพดานและเงื่อนไขการใช้งานของบัตรตามลักษณะประเภทร้านค้าและประเภทสินค้าแตกต่างกันไป 

นอกจากนี้ ธปท. และ สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ดังนี้

20211019-a-02.jpg

1. ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำและที่มีความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ 

2. เพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทำธุรกรรมทุกรายการ ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS  

3. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตตามข้างต้น กรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน 5 วันทำการ ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติ และจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

4. ธปท. และสมาคมธนาคารไทยจะเร่งหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร เช่น Visa Mastercard เพื่อกำหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น OTP กับบัตรเดบิตสำหรับร้านค้าออนไลน์

กรณีลูกค้าพบความผิดปกติของธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรตรวจสอบการทำธุรกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยง เช่น เกมออนไลน์ แพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือไม่มี OTP ทั้งนี้ สำหรับบางธนาคาร ลูกค้ายังสามารถเปิด/ปิดการใช้งานของบัตร หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร หรืออายัดบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร นอกเหนือจากการติดต่อกับธนาคาร

20211019-a-01.jpg

ธปท. และ สมาคมธนาคารไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยธนาคารมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ในระยะต่อไป ธปท. และสถาบันการเงินจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรการและประสิทธิภาพการตรวจจับและตอบสนองต่อรายการผิดปกติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว  

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย