เตรียมเที่ยวส่งท้ายปี เช็คเงื่อนไขเที่ยวด้วยกันเฟส 3 | ทันข่าว Today

เตรียมเที่ยวส่งท้ายปี เช็คเงื่อนไขเที่ยวด้วยกันเฟส 3

เตรียมเที่ยวส่งท้ายปี เช็คเงื่อนไขเที่ยวด้วยกันเฟส 3
Highlight
ปีนี้ถือเป็นปีที่คนไทยท่องเที่ยวน้อยมาก โดยการเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่ต้องนับ เพราะขนาดการท่องเที่ยวในประเทศ ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา คนไทยยังแทบไม่ได้ไปไหน เพราะการแพร่ระบาดรอบล่าสุดนั่นเอง แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง ก็อาจเป็นจังหวะที่ดีในการท่องเที่ยว (อย่างระมัดระวัง) ซึ่งโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่กำลังออกมารับกับช่วงท่องเที่ยวปลายปี จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. กำลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” อีกครั้ง โดยเริ่มโครงการฯ 24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 และให้เริ่มจองที่พัก ได้วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2565

แต่สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาแล้วในเฟส 1 และ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้เลย 

ทั้งนี้ ททท. มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการใหม่ ทั้งในส่วนของ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” ที่นักท่องเที่ยวควรรู้ ก่อนกดรับสิทธิ ดังนี้

ไทม์ไลน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”

 • เปิดลงทะเบียนสำหรับ "ผู้ประกอบการ" วันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
 • เปิดให้ประชาชน เริ่มจองที่พักได้ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดจองที่พัก 23 มกราคม 2565
 • ให้เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 3

 • รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน)
 • สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน
 • สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000-3,000 บาท ตามเงื่อนไขแต่ละจังหวัด)
 • ปรับปรุงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงเงื่อนไข “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้เดินทางได้ทุกวัน จากเดิมได้เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
 • เพิ่มรายการนำเที่ยว เป็น 30 รายการต่อบริษัท จากเดิม 15 รายการต่อบริษัท 
 • เงื่อนไขของโครงการฯ รัฐสมทบเงินให้ 40% (ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน)
 • ปรับปรุงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565