GISTDA เผยผลกระทบพายุ “เตี้ยนหมู่” น้ำท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่ ขณะที่ ปภ. เผยน้ำท่วม 30 จังหวัด กระทบประชาชน 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย | ทันข่าว Today

GISTDA เผยผลกระทบพายุ “เตี้ยนหมู่” น้ำท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่ ขณะที่ ปภ. เผยน้ำท่วม 30 จังหวัด กระทบประชาชน 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย

GISTDA เผยผลกระทบพายุ “เตี้ยนหมู่” น้ำท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่ ขณะที่ ปภ. เผยน้ำท่วม 30 จังหวัด กระทบประชาชน 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย
Highlight

ปภ. พายุ “เตี้ยนหมู่” สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนใน 30 จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-กลาง กว่า 7 หมื่นครัวเรือน เสียชีวิต 6 ราย ในขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA รายงานว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 28 กันยายน 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 595,133 ไร่


วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 28 กันยายน 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 595,133 ไร่

ประกอบด้วย สุโขทัย 222,431 ไร่, นครสวรรค์ 139,498 ไร่, พิจิตร 128,290 ไร่, พิษณุโลก 74,410 ไร่, กำแพงเพชร 25,711 ไร่, อุตรดิตถ์ 2,717 ไร่, อุทัยธานี 1,193 ไร่, เพชรบูรณ์ 693 ไร่ และ ตาก 190 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง

ทั้งนี้ มวลน้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะไหลลงสู่ทุ่งรับน้ำในเขตภาคกลางตอนล่างต่อไป ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว/ใกล้เคียง ระมัดระวังถึงผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ #เตี้ยนหมู่ วันที่ 28 กันยายนนี้ ว่า ระหว่างวันที่ 23-28 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 145 อำเภอ 584 ตำบล 2,401 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 คน อยู่ใน จ.ลพบุรี 5 คน และ จ.เพชรบูรณ์ 1 คน มีผู้สูญหาย 2 คน เหตุเกิดใน จ.ลพบุรี 1 คน และ จ.เพชรบูรณ์ 1 คน

ขณะนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ ยังคงมีสถานการณ์อยู่ 23 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี  สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี

อ้างอิง :  GISTA  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)