ศบค. ชุดเล็ก เตรียมเสนอแนวทางผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต่อ ศบค. ชุดใหญ่ ในวันนี้ (27 ก.ย.) นี้ และขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไปอีก 2 เดือน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 | ทันข่าว Today

ศบค. ชุดเล็ก เตรียมเสนอแนวทางผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต่อ ศบค. ชุดใหญ่ ในวันนี้ (27 ก.ย.) นี้ และขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไปอีก 2 เดือน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ศบค. ชุดเล็ก เตรียมเสนอแนวทางผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต่อ ศบค. ชุดใหญ่ ในวันนี้ (27 ก.ย.) นี้ และขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไปอีก 2 เดือน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
Highlight

วันนี้เตรียมติดตาม ศปก.ศบค.เสนอหลายมาตรการต่อ ศบค.ชุดใหญ่ และคาดจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

  •  ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 30 พ.ย.
  • ลดเวลาเคอร์ฟิว จากเดิม ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นเป็น ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  • อนุญาตเปิดสถานที่ และทำกิจกรรม 10 ประเภท ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค
  • เลื่อนเปิดจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ จาก 1 ต.ค. เป็น 1


ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ขณะเดียวกันเสนอผ่อนคลายมาตรการ อนุญาตเปิดสถานที่ และทำกิจกรรม 10 ประเภท ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค ประกอบด้วย

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กวัยก่อนเรียน

2.  ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดชุมชน

3. พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

4. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หอศิลป์

5. สถานกีฬาในร่มในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส 

6.  ร้านทำเล็บ

7. ร้านสัก เจาะ

8. ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ

9.  ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์

10. การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting ก่อนเปิดบริการ

นอกจากนี้ จะมีการปรับมาตรการขยายเวลาการให้บริการ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด (ตลาดนัดยังให้เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค) สถานที่กลุ่มกีฬากลางแจ้ง ที่ร่มโล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก การซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภท  โดยขยายเวลาเปิดให้บริการได้ถึง  21.00 น. จากเดิมที่เปิดบริการได้ถึง 20.00 น. 

เสนอให้ลดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ ลดเวลาเคอร์ฟิว จากเดิม ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ลดเหลือเป็น ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

สำหรับมาตรการเปิดประเทศนั้น ศบค.ชุดเล็ก  เสนอให้เลื่อนการเปิดพื้นที่แซนด์บ๊อกซ์ ในจังหวัดนำร่อง คือ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ต.ค.64  ขยับไปเป็นวันที่ 1 พ.ย. 64

ขณะเดียวกันเสนอปรับลดเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกลุ่มที่มีเอกสารรองรับการฉีดวัคซีนโควิด จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน โดยต้องตรวจโควิด แบบ RT - PCR กลุ่มเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบินหากที่ไม่มีเอกสารรองรับการฉีดวัคซีนกักตัว 10 วัน กรณีเดินทางทางบก ไม่มีเอกสารรองรับการฉีดวัคซีน ต้องกักตัว 14 วัน

รวมทั้งยังมีแผนปรับพื้นที่จังหวัดที่พบการติดเชื้อน้อย สามารถท่องเที่ยวเดินทางได้ โดยการปรับมาตรการ หรือผ่อนคลายมาตรการนี้พิจารณาปัจจัยด้านการควบคุมโรค ควบคู่ด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่มา : PPTV  ศบค.