นิด้า เผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3 พบความนิยม พล.อ.ประยุทธ์ ลดลง แต่ยังครองอันดับ 2 รองจาก “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้”คะแนนสูงสุด | ทันข่าว Today

นิด้า เผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3 พบความนิยม พล.อ.ประยุทธ์ ลดลง แต่ยังครองอันดับ 2 รองจาก “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้”คะแนนสูงสุด

นิด้า เผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3 พบความนิยม พล.อ.ประยุทธ์  ลดลง แต่ยังครองอันดับ 2 รองจาก “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้”คะแนนสูงสุด
Highlight :

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 กรณี บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
- อันดับ1 (32.61%) ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
- อันดับ2 (17.54%) ระบุว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- อันดับ3  (11.15%) ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2564 จำนวน 2,018 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ (26 ก.ย. 64) พบว่า

- อันดับ1 (32.61%) ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
- อันดับ2 (17.54%) ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
- อันดับ3 (11.15%) ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เพราะ ที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดี มีผลงานที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การทำงาน
- อันดับ4 (11.05%) ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นนักบริหารงานที่ดี มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน
- อันดับ5 (9.07%) ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
- อันดับ6 (7.48%) ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
- อันดับ7 (2.58%) ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง วางตัวดี มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
- อันดับ8 (2.33%) ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ และจริงจังกับการทำงาน
- อันดับ9 (1.54%) ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ชื่นชอบแนวคิดการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
- อันดับ10 (1.24%) ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบในการทำงาน

และ 3.41% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายชวน หลีกภัย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นายสุทิน คลังแสง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกรณ์ จาติกวณิช และนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

20210926-a-01.jpg
เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า

- อันดับ1 (30.82%) ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย
- อันดับ2 (22.50%) ระบุว่า พรรคเพื่อไทย
- อันดับ3 (15.11%) ระบุว่า พรรคก้าวไกล
- อันดับ4 (9.51%) ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ
- อันดับ5 (7.78%) ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์
- อันดับ6 (4.86%) ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
- อันดับ7 (2.68%) ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย
- อันดับ8 (1.93%) ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย
- อันดับ9 (1.39%) ระบุว่า พรรคกล้า
- อันดับ10 (1.14%) ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย

และ 2.28% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย

20210926-a-02.jpg

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.92 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.23 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.91 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.09 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 7.09 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.51 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.86 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.37 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 25.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 96.23 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.53 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.50 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.74 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.36 สถานภาพโสด ร้อยละ 75.17 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.68 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 29.48 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.35 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.59 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.84 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.45 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.29 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.22 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.63 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.97ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.67 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.06 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 23.29 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.92 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.24 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 22.79 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.93 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.35 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.06 ไม่ระบุรายได้

ที่มา :  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล